تبلیغات
مهدویت و آخرالزمان - حقایق تلخ در دنیای امروزی در مورد اسلام The bitter truth about Islam today
 
 
 
حقایق تلخ در دنیای امروزی در مورد اسلام The bitter truth about Islam today
کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images<br /><br /><br /><br />
 ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

وقتی زنی در غرب خانه داری کند وبه تربیت کودکانش بپردازد مورد ستایش وتقدیر جامعه قرار گرفته فداکارشمرده میشود اما اگر همین کار را زن مسلمان انجام دهد مورد ملامت قرار می گیرد


کاریکاتیر<br /><br /><br /><br />
 انجلیزی مناصر للمسلمین ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

ترجمه :متهم است .. زنده یامرده, احتیاط کنیدبسیارخطرناک است

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی<br /><br /><br /><br />
 مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

یک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت کند , درست است ؟
اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد , مورد ملامت قرارمیگیرد ؟


کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images<br /><br /><br /><br />
 ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

وقتی زنی در غرب خانه داری کند وبه تربیت کودکانش بپردازد مورد ستایش وتقدیر جامعه قرار گرفته فداکارشمرده میشود اما اگر همین کار را زن مسلمان انجام دهد مورد ملامت قرار می گیرد

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

حقوق وآزادی هر دختری ایجاب می کند که به دانشگاه برود وهرچه را دلش میخواهد می تواند بپوشد اما دختر با حجاب مسلمان از ورود به دانشگاه منع می شود

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012<br /><br /><br /><br />
 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
 ,کاریکاتیر<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
 انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
اگر کودکی به موضوعی علاقمند باشد باید آن را رشد ونمو داد اما اگر علاقمند به اسلام باشد باشد فایده ای ندارد

کاریکاتیر<br /><br /><br /><br />
 انجلیزی مناصر للمسلمین ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

اگر شخصی جان خود را بخاطر نجات دیگران به خطر اندازد شجاع ودلیر خوانده می شود وهمه جامعه او را محترم می شمارند اما اگر فلسطینی باشد وسعی کند فرزندش یابرادرش را نجات دهد تا مبادا دستش بشکند یا ازمادرش دفاع کند تاکه مورد تجاوزقرار نگیرد یا از منزلش دفاع کندتاکه ویران نشود به او تروریست می گویند

کاریکاتیر انجلیزی مناصر<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
 للمسلمین<br /><br /><br /><br />
 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
 2012<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

اگر یک یهودی شخصی را بکشد هیچ ربطی به دین یهودیت ندارد
اما اگر مسلمانی به جرمی متهم شود اسلام را متهم اصلی می دانیم

کاریکاتیر<br /><br /><br /><br />
 انجلیزی مناصر للمسلمین ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر<br /><br /><br /><br />
 للمسلمین

هر مشکلی که پیش اید ما انواع راه حل ها را می پذیریم اما اگر اسلام راه حل نشان دهد حتی حاضر نیستیم به آن نگاه کنیم

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر<br /><br /><br /><br />
 انجلیزی<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
 مناصر<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
 للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

وقتی کسی ماشین خوبی را به شیوه نادرستی براند کسی ماشین را مقصرنمی داند اما اگر مسلمانی خطا کند یا درست برخورد نکند مردم ما می گویند اسلام مقصر است !!

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی<br /><br /><br /><br />
 مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

بدون نیم نگاهی به قوانین وشرع اسلام, مردم ما هرآنچه که رسانه ها می گویند باور دارند , اما سؤال اینجاست که قرآن چه می گوید!
کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012<br /><br /><br /><br />
 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br />
 انجلیزی<br /><br /><br /><br />
 مناصر<br /><br /><br /><br />
 للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
چرا, چون او مسلمان است !

کاریکاتیر<br /><br /><br /><br />
 انجلیزی مناصر للمسلمین ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
آیا می خواهی این ستم پایان یابد؟
این مطلب را برای هر که می شناسی بفرست

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012<br /><br /><br /><br />
 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

من مسلمانم مرا بکش وآن را هزینه های تحمیلی(اضافی) نام بگذار
دارائیم را غارت کن, به وطنم تجاوز کن , راهبرم را تو تعیین کن ونام آن را دمکراسی بگذار


یار مهدی (عج) باشید


[ ] | [ کلمات کلیدی ] : The bitter truth about Islam today-حقایق تلخ در دنیای امروزی در مورد اسلام-كاریكاتور اسلامی-حقیقت یهود و اسلام-Caricature Islamist-Women's Rights in Islam-حقایق اسلام-
[ مرتبط با ] : ادیان
ن : محمدرضا شهری
ت : چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Cialis online شنبه 18 فروردین 1397 05:55 قبل از ظهر

You expressed this very well.
cuanto cuesta cialis yaho cialis online holland order a sample of cialis look here cialis order on line cialis cuantos mg hay cialis patentablauf in deutschland free generic cialis cialis sans ordonnance ou acheter du cialis pas cher purchase once a day cialis
Cialis online شنبه 4 فروردین 1397 04:44 قبل از ظهر

Nicely put. Kudos.
canadian discount cialis cialis italia gratis order cialis from india cialis preise schweiz generic cialis levitra where cheapest cialis buy online cialis 5mg buy cialis cheap 10 mg cialis pills in singapore tadalafil 20mg
Buy cialis دوشنبه 28 اسفند 1396 10:10 قبل از ظهر

Great forum posts. With thanks!
cialis 5 mg buy cialis for daily use cialis soft tabs for sale viagra vs cialis vs levitra cialis generico postepay generic cialis pro opinioni cialis generico click here cialis daily uk canada discount drugs cialis cialis online
Do compression socks help with Achilles tendonitis? دوشنبه 27 شهریور 1396 11:00 بعد از ظهر
Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this brilliant paragraph.
What is the Ilizarov method? پنجشنبه 9 شهریور 1396 05:07 بعد از ظهر
Very rapidly this site will be famous amid all blogging people, due to it's good posts
manicure چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:34 قبل از ظهر
Thanks for a marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you happen to be a great author.
I will be sure to bookmark your blog and will come back in the
foreseeable future. I want to encourage you to definitely continue your great
work, have a nice weekend!
امین یکشنبه 4 خرداد 1393 09:36 بعد از ظهر
سلام خیلی عالی
امکانش هست من رو در اداره این وبلاگ کمک کنید .
muslimonline.ir
البته زیاد وقت گیر نیست فقط گاه وقتی که مطالب انگلیسی جالب داشتید منو مطلع کنید ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.