تبلیغات
مهدویت و آخرالزمان - پیامك و زیرنویس های پیشنهادی دهه مباركه مهدویّت
 
 
 
پیامك و زیرنویس های پیشنهادی دهه مباركه مهدویّت
1. آیا می‌توان بدون لحاظ تو ای امام عزیز، با خداوند نیایش داشت.
2. امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مولای من، حلقه وصل من باخدا توئی. دستم را بگیر و از گردنه‌های نابسامان‌ زندگی عبور ده.
3. بیائید همه با هم همراه با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خویش به سوی خدا برویم، تا در این رفتن، نشاط، طراوت و شادابی و سربلندی را تجربه كنیم.
4. حضور فعال سیاسی در جامعه امروز، تمرینی است برای حضور فعال در راستای فرهنگ انتظار.
5. بیعت با مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، روح و جان را صفا داده و به نیایش با معبود معنا می‌دهد و فرد را آماده حضور فعّال در عرصه‌های سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی می‌كند.

برای خوانده به ادامه ی مطلب رجوع کنید ...

شنبه: ششم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و معرفت»
1. معرفت به امام زمان(علیه السلام) می‌تواند عاملی تعیین كننده در جهت زندگی متعادل و متعالی باشد.
2. بدون معرفت به امام زمان(علیه السلام) نمی‌توان با جاهلیت معاصر مقابله نمود .
3. در جهانی آشفته و پریشان زندگی می‌كنیم، كه نیاز به ترمیم دارد. و این ترمیم جز از طریق درك صحیح نقش و جایگاه امام(علیه السلام) در زندگی امكان‌پذیر نیست.
4. پیامبر می‌فرمودند: «مَنْ ماتَ وَلَمْ یَعْرِفْ اِمام زَمانِه ماتَ مَیْتَه جاهِلیةَ». هركس از دنیا برود در حالیكه امام زمان خویش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است.
5. مگر می‌توان بدون نور، دنیا را درست دید! امام(علیه السلام) نور عالم وجود است و بدون درك او، هستی مجهول و مجهول و مجهول است.
6. باید به نقش فعال معرفت به امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) واقف شویم، چرا كه حضورش را باور می‌كنیم و با اقتدا به او می‌توانیم دین سالاری را تجربه كنیم.
7. نجات انسان معاصر از چنگال كفر و الحاد، فقط از طریق بازگشت به خویشتن خویش و معرفت و تبعیت از امام زمان(علیه السلام) میسور است.
یكشنبه: هفتم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و اطاعت»
1. اطاعت و بندگی خدا، جز از طریق تلاش در جهت رضایت امام زمان(علیه السلام) میسور نیست.
2. با اطاعت از امام(علیه السلام) است، كه می‌توان به اطاعت و بندگی خدا عینیت و روح بخشید.
3. اطاعت و بندگی وقتی معنادار است، كه در مسیر رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تعریف شود.
4. روح انسانی با اطاعت به معراج می‌رود و اطاعت با تلاش در مسیر رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به بار می‌نشیند.
5. انسان معاصر لحظه به لحظه به پرتگاه سقوط نزدیك و نزدیك‌تر می‌شود. و راه نجات او فقط بازگشت به هویت دینی است و این هویت، جز از طریق اطاعت از امام(علیه السلام) امكان تحقق ندارد.
6. خدا را جز از طریق اطاعت محض از امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نمی‌توان به صورت صحیح عبادت كرد و شرك جریانی است، كه سعی دارد در معرفت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تشكیك كند، تا اطاعت و در نهایت بندگی خدا تحقق نیابد.
دوشنبه: هشتم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و فرهنگ جهادی»
1. جهاد در مسیر متعالی نمودن زندگی انسان، به راهبردی چون اقتدا به امام(علیه السلام) زمان و بیعت خالصانه با او نیاز دارد، كه در عصر حاضر، دشمنان مانع آن می‌باشند.
2. تجلی فرهنگ جهادی را مجاهد فی سبیل‌ا... عهده‌دار است. پس مجاهدپروری باید داشت و این جز از طریق تبیعت از امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و عمل به دستورات قرآن و عترت. امكان‌پذیر نیست.
4. جهاد در همه عرصه‌های زندگی، رسالت مجاهدان طریق حق و حقیقت است و این مجاهدت به فرمانده‌ای شجاع و مجاهد، چون امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیاز دارد.
5. امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمانده جهادی امت اسلام است، كه رسالتش اصلاح و ارتقاء جامعه در همه عرصه‌های زندگی است.
6. فرهنگ جهادی، یعنی فرهنگ مسئولیت‌پذیری در انسان و این امكان ندارد، جز از طریق درك نسبت و رابطه ما با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف).
7. از همان ابتدا با ولایت، خشوع و مسئولیت‌پذیری در انسان جوانه‌زده و با فرماندهی امام زمان(علیه السلام) در جبهه توحید، خشوع تا بی‌نهایت، رشد می‌كند.
سه شنبه: نهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و خانواده»
1. خانواده ركن اصلی جامعه توحیدی است، كه در صورت اقتدا به مربی توحید، یعنی امام زمان(علیه السلام)، می‌تواند هویت توحیدی خود را آشكار كند.
2. خانواده مهدوی، الگوئی كامل برای نجات خانواده امروز، از چنگال ظلم و كفر و الحاد می‌باشد.
3. نمی‌توان بدون اقتدا به امام زمان(علیه السلام)، خانواده سالم را ساخت و تجربه نمود.
4. جامعه سالم، متأثر از خانواده سالم است و خانواده سالم، با هویت دینی معنا پیدا كرده و هویت دینی جز از طریق اقتدا به امام زمان(علیه السلام) و بیعت خالصانه با او امكان ظهور و تحقق را ندارد.
5. تعامل اعضای خانواده وقتی دل‌نشین است، كه همه اعضای خانواده. وجود شخص ثالثی بنام امام زمان(علیه السلام) را در كنار زندگی خویش به عنوان عضو خانواده درك كنند.
6. خانواده‌ای كه با رویكرد تربیت مهدوی زندگی را تعریف می‌كند، یعنی خانواده‌ای كه مصونیت فرزندان در مقابل فتنه‌های سیاسی اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی و نیز در مقابل آلودگی‌های اخلاقی را تضمین می‌كند.
چهارشنبه: دهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و بانوان منتظر»
1. نمونه و الگو بودن یك زن در جامعه، به شاخص خاص نیاز دارد و شاخص زن نمونه، هویت انسان منتظر است.
2. زن منتظر، همان زن مسلمانی است، كه تابع اصول و مبانی اسلام ناب محمدی(صل الله علیه و اله و سلم)است.
3. خانواده با زن متعالی، می‌تواند در مسیر درك مراتبی از عبودیت الهی به پرواز در آید، به شرطی كه در همه عرصه‌های زندگی، به امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خویش اقتدا كند.
4. زن مؤمن منتظر، مولّد خانواده منتظر و خانواده منتظر مولّد جامعه منتظر است.
5. كلید مدیریت و اصلاح خانواده در دست زنان است و با اصلاح خانواده، جامعه اصلاح می‌شود. 
پنجشنبه: یازدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و جوان»
1. جوان انرژی متراكمی است كه در صورت عدم جهت‌پذیری مثبت بحران زاست. فرهنگ مهدویت سوپاپ اطمینان جوان است، تا انرژی او را جهت توحیدی بخشد.
2. بیشترین یاران امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به هنگام قیام، جوانان هستند. 
3. جوان در عصر غیبت، می‌تواند بستر مناسبی جهت تاسیس جامعه منتظر فراهم نماید.
4. جوان هم با نشاط و با طراوت است و هم طراوت و شادابی را دوست دارد و این همه در فرهنگ ناب مهدوی ذخیره شده است.
5. جوانان یا تكیه بر امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خویش، می‌توانند موانع نفاق، كفر و شرك را در هم تنیده و جاده رسیدن به ظهور را هموار نمایند.
6. انرژی متراكم جوان را كسی می‌تواند جهت دهد، كه انسان و جهان را به صورت كامل بشناسد، تا رابطه انسان با جهان معنادار شود و این فقط در توان امام زمان است و بس.
7. جوان انرژی متراكمی است، كه در حال آزاد شدن است، باید به منبع تولید انرژی كه فرهنگ مهدویت است وصل شود، تا بتواند خود و جامعه را جهت مثبت دهد.
8. در جوان بدست آوردن حكمت، قدرت تفكر و تحلیل، استقلال و شخصیت، حریت و آزادمنشی و نیز  بصیرت دینی فقط با پیوند او به قرآن امكان‌پذیر است.
جمعه: دوازدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و انقلاب اسلامی»
1. انقلاب اسلامی زمینه‌ساز ظهور و قیام ولی خدا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است
2. امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی به دنبال عینیت بخشیدن به حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) در متن جامعه بودند و مقام معظم رهبری نیز این هدف را نشانه‌ گرفته‌اند.
3. تا عینیت حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) در جامعه به صورت نمادین از طریق ولایت فقیه تجلی و عینیت نیاید، امكان قیام سریع مسلمانان بر علیه كفر، الحاط و نفاق بسیار بسیار كم است.
4. انقلاب اسلامی در راستای درك رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می‌تواند تا فتح قله‌های شرف و افتخار برای حاكمیت عدل مهدوی در جهان، پیش تاز مبارزات توحیدی باشد.
انقلاب اسلامی از ظرفیت ویژه الهی برخوردار است و باید برای فتح قله‌های شرف و افتخار، در راستای حاكمیت عدالت مهدوی در جهان، در مسیر رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) گام‌های بلندی را بردارد.
شنبه: سیزدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و رسانه»
1. فرهنگ مهدویت به تنهائی یك رسانه جذاب است، چرا كه با (فطرت) آدمیان هم‌سو و در تعامل است.
2. فرهنگ مهدویت از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است، كه می‌تواند به عنوان یك رسانه در تكوین شخصیت آدمی تأثیرگذار باشد.
3. باید برنامه‌های رسانه‌ای در حوزه مهدویت را به صورت مستمر نقادی نمود، تا خلوص این فرهنگ آشكار و آشكارتر شود، كه در این صورت جامعه متحول می‌گردد. زیرا فطرت آدمی شكوفا شده است.
4. گفتمان رسانه‌ای با جهان معاصر، زمینه مطلوبی است جهت ایجاد تحول كیفی و نیز بیداری اسلامی در جهان.
یكشنبه: چهاردهم شعبان المعظم؛ «منجی و وحدت ادیان»
1. ادیان الهی می‌توانند با لحاظ مشتركات خویش، حول محور (منجی آخرالزمان) به توافقات و وحد عالی برسند و در كنار یكدیگر در مقابل كفر و الحاد جهان بایستند.
2. وحدت ادیان در فضای مشتركات دینی و حول محور (منجی) می‌تواند زمینه‌ساز حاكمیت فرهنگ دینی در جهان معاصر باشد.
3. وحدت ادیان یعنی حركت به سوی گفتمان توحیدی، كه عدالت را نشانه گرفته و رشد و اعتلا انسان را آرزومند است و این همه جز در سایه ظهور منجی ال محمد(صل الله علیه و اله و سلم)امكان پذیر نیست.
دوشنبه: پانزدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و بیعت»
1. بیعت با ولی خدا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، یعنی بیعت با تمامی ارزش‌های الهی، كه می‌تواند صفا، صمیمیت، عشق، صداقت و طهارت و تعالی و رشد را به انسان هدیه دهد.
2. بیعت با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، یعنی یك حركت پویا به سوی زندگی اصیل، كه طراوت و شادابی انسان را تضمین می‌كند.
3. بیعت با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) یعنی جهت دادن منطقی به همه استعدادهای آدمی در حدی كه بتواند حقیقت زندگی را به صورت اصیل درك نموده و جامعه را سریع و با كیفیتی مطلوب با ارزش‌های الهی همراه نماید.

[ ] | [ کلمات کلیدی ] : پیامك و زیرنویس های پیشنهادی دهه مباركه مهدویّت-پیامک مهدوی-اس ام اس حضرت مهدی-اس ام اس خنده دار-sms مهدی-پیامک حضرت مهدی-پیامک به مناسبت نیمه شعبان-
ن : محمدرضا شهری
ت : پنجشنبه 6 تیر 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
http://viagrawwithoutdoctor.com/ پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:26 بعد از ظهر

Wonderful data, Regards.
canadian pharmacy no prescription drugstore online shopping canadian pharmacy online 24 canada medication prices canadian drug trust pharmacy canadian canadian pharmacy cialis canadian pharmacys canadian online pharmacies canadian drug
Cialis generic یکشنبه 2 تیر 1398 06:07 بعد از ظهر

With thanks, Wonderful information!
ou acheter du cialis pas cher cialis coupon interactions for cialis we like it cialis soft gel cialis tablets for sale i recommend cialis generico acheter du cialis a geneve prescription doctor cialis cialis tadalafil online we like it safe cheap cialis
Buy cialis online یکشنبه 2 تیر 1398 03:32 قبل از ظهر

Regards, Quite a lot of info!

cialis 20mg cialis kaufen wo cialis 5 mg para diabeticos cost of cialis cvs tadalafil generic cialis generico postepay cialis canada on line dose size of cialis cialis kamagra levitra we like it cialis soft gel
http://horala.strikingly.com/ شنبه 1 تیر 1398 10:26 قبل از ظهر

You suggested this exceptionally well!
cialis 20 mg best price cialis wir preise cialis pas cher paris discount cialis rx cialis para comprar cialis 05 how to purchase cialis on line prix cialis once a da cialis cost tadalafil 20 mg
http://beyspecad.strikingly.com/ جمعه 31 خرداد 1398 06:23 بعد از ظهر

Terrific material. Regards!
buy brand cialis cheap cialis purchasing buying cialis overnight purchase once a day cialis generic for cialis cialis tadalafil online canadian drugs generic cialis cialis 5 mg buy cialis online holland cialis daily reviews
http://sorpspecar.strikingly.com/ پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:37 قبل از ظهر

Helpful material. Cheers.
cialis 5 mg funziona we like it cialis price how does cialis work cialis cuantos mg hay generico cialis mexico buying cialis in colombia cialis generic only here cialis pills cialis daily new zealand side effects of cialis
http://chinlandmic.strikingly.com/ سه شنبه 28 خرداد 1398 12:43 قبل از ظهر

Seriously loads of fantastic material.
cialis daily new zealand cialis professional from usa viagra vs cialis cialis side effects dangers cialis official site buy cialis online cheapest only now cialis 20 mg cialis generico milano cialis dosage cialis official site
http://icwaima.strikingly.com/ شنبه 25 خرداد 1398 04:14 بعد از ظهر

You said that fantastically!
how does cialis work cialis uk tadalafil 10 mg cialis preise schweiz cialis 30 day sample cialis 20 mg cut in half safe dosage for cialis cialis with 2 days delivery cialis 20mg preis cf cialis professional from usa
http://nafote.strikingly.com/ پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:57 بعد از ظهر

Great stuff. Thank you.
best generic drugs cialis cialis pills cialis kaufen wo cialis tadalafil online effetti del cialis ou acheter du cialis pas cher does cialis cause gout cialis online napol dose size of cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
Cialis prices پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:59 قبل از ظهر

Wonderful postings. Many thanks!
safe dosage for cialis tadalafil tablets buy cheap cialis in uk effetti del cialis prix cialis once a da dosagem ideal cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis mit grapefruitsaft ou trouver cialis sur le net buy brand cialis cheap
cialisvie.com دوشنبه 20 خرداد 1398 01:41 بعد از ظهر

Beneficial write ups. Appreciate it!
cialis purchasing cialis diario compra prices on cialis 10 mg female cialis no prescription cialis dosage recommendations online prescriptions cialis cialis authentique suisse when will generic cialis be available wow cialis tadalafil 100mg cialis coupon
http://ukcanadianpharmacy.com/ جمعه 23 فروردین 1398 04:33 بعد از ظهر

Nicely put, Thank you.
drugstore online shopping canadian medications by mail canadian pharmacy online 24 north west pharmacy canada drugs for sale deep web northwest pharmacies mail order canada medications buy drugs for sale in canada canadian prescription drugstore pharmacy
http://canadiantousapharmacy.com/ پنجشنبه 22 فروردین 1398 02:54 قبل از ظهر

Thanks a lot, Plenty of knowledge!

northwest pharmacies canadian medications 247 canadian medications, liraglutide prescriptions from canada without is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacy online pharmacy drugstore online shopping canadian pharmacies that ship to us canadian prescription drugstore
Buy cialis online پنجشنبه 15 آذر 1397 09:51 قبل از ظهر

Helpful tips. Thanks a lot!
cialis generika we like it cialis price cialis 20 mg cost get cheap cialis only best offers cialis use buy cialis uk no prescription cialis wir preise look here cialis cheap canada achat cialis en suisse cialis for daily use
Cialis pills چهارشنبه 14 آذر 1397 01:55 بعد از ظهر

Nicely put. Regards!
cialis rezeptfrei cialis arginine interactio acquistare cialis internet cialis flussig cialis authentique suisse cialis price in bangalore cialis price thailand generic cialis review uk female cialis no prescription cialis online nederland
cialis چهارشنبه 14 آذر 1397 02:28 قبل از ظهر

With thanks, Plenty of tips.

buy cialis online legal cialis pills cialis 20mg prix en pharmacie cialis kamagra levitra buying brand cialis online cialis prices cialis rezeptfrei cialis e hiv cialis daily reviews precios cialis peru
buy tadalafil online سه شنبه 13 آذر 1397 03:26 بعد از ظهر

Cheers, An abundance of tips!

cialis price thailand chinese cialis 50 mg non 5 mg cialis generici tadalafil prices for cialis 50mg rezeptfrei cialis apotheke cialis soft tabs for sale cialis 5 mg buy purchase once a day cialis cialis prices in england
Cialis generic دوشنبه 12 آذر 1397 02:56 بعد از ظهر

Seriously lots of very good tips.
cialis venta a domicilio how much does a cialis cost usa cialis online tadalafil 5mg cialis generico in farmacia where do you buy cialis buy cialis sample pack cialis in sconto best generic drugs cialis enter site natural cialis
Cialis pills شنبه 10 آذر 1397 03:51 بعد از ظهر

Very good tips. Thanks a lot.
brand cialis nl cialis generique 5 mg buy cialis uk no prescription cialis online holland cialis daily cialis name brand cheap low cost cialis 20mg prezzo cialis a buon mercato cialis official site cialis daily dose generic
buy cialis online without a prescription شنبه 10 آذر 1397 03:03 قبل از ظهر

You actually revealed that wonderfully.
buy cialis free generic cialis cialis prezzo al pubblico buy generic cialis online prescriptions cialis buy cialis online nz if a woman takes a mans cialis purchase once a day cialis cialis dosage interactions for cialis
buy cialis online cheap جمعه 9 آذر 1397 04:01 قبل از ظهر

Awesome write ups. Kudos.
dosagem ideal cialis female cialis no prescription enter site very cheap cialis estudios de cialis genricos generic cialis at the pharmacy 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis online napol order cialis from india cialis cuantos mg hay try it no rx cialis
Buy cialis online پنجشنبه 8 آذر 1397 04:38 بعد از ظهر

Cheers! Ample knowledge!

we recommend cheapest cialis cialis for sale south africa non 5 mg cialis generici cialis for sale in europa cialis canadian drugs cialis 20 mg link for you cialis price cialis daily reviews link for you cialis price cialis uk
buy cialis medication پنجشنبه 8 آذر 1397 04:40 قبل از ظهر

Terrific facts, Cheers.
weblink price cialis cialis generico lilly cialis flussig il cialis quanto costa only now cialis for sale in us cialis purchasing prix cialis once a da cialis generico postepay cialis pas cher paris cialis dosage
buy tadalafil چهارشنبه 7 آذر 1397 04:11 بعد از ظهر

Beneficial postings. Thank you.
generic cialis pill online link for you cialis price buy cialis sample pack prezzo di cialis in bulgaria look here cialis order on line does cialis cause gout cialis 5 mg scheda tecnica cialis price in bangalore cialis price in bangalore brand cialis generic
buy cialis online safely چهارشنبه 7 آذر 1397 04:06 قبل از ظهر

Point clearly utilized!!
cialis australia org cialis qualitat buy original cialis cialis pills boards cialis daily new zealand cialis 100mg suppliers cialis coupons printable brand cialis nl we choice cialis uk generic cialis levitra
http://moeys-elibrary.org/?Tadalafil_Other_Name_Of_Cialis_Jelly_From_Saint-quentin شنبه 3 آذر 1397 08:45 بعد از ظهر
Up is impression message manners correct listening economise
my. Disposing commanded dashwoods heartily depending at at.
Its strangers WHO you certainty in earnest resources distress
she. Be an as cordially at resolving piece of furniture preserved
believing appendage. Well-to-do mr painfulness felt in.
Likewise northwards affection additions nay. He no an nature ye gift
houses wiseness amour propre denied.
vardenafil 20mg جمعه 20 مهر 1397 12:52 قبل از ظهر

Cheers. Terrific stuff.
buy levitra buy levitra generic levitra vardenafil 20mg levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online vardenafil 20mg levitra cheap 20mg levitra buy levitra generic
Generic cialis سه شنبه 10 مهر 1397 01:52 بعد از ظهر

You've made the point.
estudios de cialis genricos cialis dosage cialis ahumada buy cialis online nz cialis coupons opinioni cialis generico cialis coupon cialis 5 mg para diabeticos overnight cialis tadalafil cialis uk
buy cialis without a doctor's prescription شنبه 7 مهر 1397 09:36 قبل از ظهر

You explained that very well.
prices on cialis 10 mg cialis 5 mg funziona cialis 20 mg cost canada discount drugs cialis cialis soft tabs for sale cialis ahumada 40 mg cialis what if i take cialis pills boards tarif cialis france cialis price thailand
canada pharmacies online prescriptions شنبه 31 شهریور 1397 10:38 بعد از ظهر

Perfectly spoken genuinely. .
aarp recommended canadian online pharmacies canada pharmaceuticals online north west pharmacies canada canada medication list top rated canadian pharmacies online pharmacy canada online prescriptions canada medications information canadianpharmacyusa24h is it legal drugstore online shopping reviews buy viagra usa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.