تبلیغات
مهدویت و آخرالزمان - پیامك و زیرنویس های پیشنهادی دهه مباركه مهدویّت
 
 
 
پیامك و زیرنویس های پیشنهادی دهه مباركه مهدویّت
1. آیا می‌توان بدون لحاظ تو ای امام عزیز، با خداوند نیایش داشت.
2. امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مولای من، حلقه وصل من باخدا توئی. دستم را بگیر و از گردنه‌های نابسامان‌ زندگی عبور ده.
3. بیائید همه با هم همراه با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خویش به سوی خدا برویم، تا در این رفتن، نشاط، طراوت و شادابی و سربلندی را تجربه كنیم.
4. حضور فعال سیاسی در جامعه امروز، تمرینی است برای حضور فعال در راستای فرهنگ انتظار.
5. بیعت با مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، روح و جان را صفا داده و به نیایش با معبود معنا می‌دهد و فرد را آماده حضور فعّال در عرصه‌های سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی می‌كند.

برای خوانده به ادامه ی مطلب رجوع کنید ...

شنبه: ششم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و معرفت»
1. معرفت به امام زمان(علیه السلام) می‌تواند عاملی تعیین كننده در جهت زندگی متعادل و متعالی باشد.
2. بدون معرفت به امام زمان(علیه السلام) نمی‌توان با جاهلیت معاصر مقابله نمود .
3. در جهانی آشفته و پریشان زندگی می‌كنیم، كه نیاز به ترمیم دارد. و این ترمیم جز از طریق درك صحیح نقش و جایگاه امام(علیه السلام) در زندگی امكان‌پذیر نیست.
4. پیامبر می‌فرمودند: «مَنْ ماتَ وَلَمْ یَعْرِفْ اِمام زَمانِه ماتَ مَیْتَه جاهِلیةَ». هركس از دنیا برود در حالیكه امام زمان خویش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است.
5. مگر می‌توان بدون نور، دنیا را درست دید! امام(علیه السلام) نور عالم وجود است و بدون درك او، هستی مجهول و مجهول و مجهول است.
6. باید به نقش فعال معرفت به امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) واقف شویم، چرا كه حضورش را باور می‌كنیم و با اقتدا به او می‌توانیم دین سالاری را تجربه كنیم.
7. نجات انسان معاصر از چنگال كفر و الحاد، فقط از طریق بازگشت به خویشتن خویش و معرفت و تبعیت از امام زمان(علیه السلام) میسور است.
یكشنبه: هفتم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و اطاعت»
1. اطاعت و بندگی خدا، جز از طریق تلاش در جهت رضایت امام زمان(علیه السلام) میسور نیست.
2. با اطاعت از امام(علیه السلام) است، كه می‌توان به اطاعت و بندگی خدا عینیت و روح بخشید.
3. اطاعت و بندگی وقتی معنادار است، كه در مسیر رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تعریف شود.
4. روح انسانی با اطاعت به معراج می‌رود و اطاعت با تلاش در مسیر رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به بار می‌نشیند.
5. انسان معاصر لحظه به لحظه به پرتگاه سقوط نزدیك و نزدیك‌تر می‌شود. و راه نجات او فقط بازگشت به هویت دینی است و این هویت، جز از طریق اطاعت از امام(علیه السلام) امكان تحقق ندارد.
6. خدا را جز از طریق اطاعت محض از امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نمی‌توان به صورت صحیح عبادت كرد و شرك جریانی است، كه سعی دارد در معرفت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تشكیك كند، تا اطاعت و در نهایت بندگی خدا تحقق نیابد.
دوشنبه: هشتم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و فرهنگ جهادی»
1. جهاد در مسیر متعالی نمودن زندگی انسان، به راهبردی چون اقتدا به امام(علیه السلام) زمان و بیعت خالصانه با او نیاز دارد، كه در عصر حاضر، دشمنان مانع آن می‌باشند.
2. تجلی فرهنگ جهادی را مجاهد فی سبیل‌ا... عهده‌دار است. پس مجاهدپروری باید داشت و این جز از طریق تبیعت از امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و عمل به دستورات قرآن و عترت. امكان‌پذیر نیست.
4. جهاد در همه عرصه‌های زندگی، رسالت مجاهدان طریق حق و حقیقت است و این مجاهدت به فرمانده‌ای شجاع و مجاهد، چون امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیاز دارد.
5. امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمانده جهادی امت اسلام است، كه رسالتش اصلاح و ارتقاء جامعه در همه عرصه‌های زندگی است.
6. فرهنگ جهادی، یعنی فرهنگ مسئولیت‌پذیری در انسان و این امكان ندارد، جز از طریق درك نسبت و رابطه ما با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف).
7. از همان ابتدا با ولایت، خشوع و مسئولیت‌پذیری در انسان جوانه‌زده و با فرماندهی امام زمان(علیه السلام) در جبهه توحید، خشوع تا بی‌نهایت، رشد می‌كند.
سه شنبه: نهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و خانواده»
1. خانواده ركن اصلی جامعه توحیدی است، كه در صورت اقتدا به مربی توحید، یعنی امام زمان(علیه السلام)، می‌تواند هویت توحیدی خود را آشكار كند.
2. خانواده مهدوی، الگوئی كامل برای نجات خانواده امروز، از چنگال ظلم و كفر و الحاد می‌باشد.
3. نمی‌توان بدون اقتدا به امام زمان(علیه السلام)، خانواده سالم را ساخت و تجربه نمود.
4. جامعه سالم، متأثر از خانواده سالم است و خانواده سالم، با هویت دینی معنا پیدا كرده و هویت دینی جز از طریق اقتدا به امام زمان(علیه السلام) و بیعت خالصانه با او امكان ظهور و تحقق را ندارد.
5. تعامل اعضای خانواده وقتی دل‌نشین است، كه همه اعضای خانواده. وجود شخص ثالثی بنام امام زمان(علیه السلام) را در كنار زندگی خویش به عنوان عضو خانواده درك كنند.
6. خانواده‌ای كه با رویكرد تربیت مهدوی زندگی را تعریف می‌كند، یعنی خانواده‌ای كه مصونیت فرزندان در مقابل فتنه‌های سیاسی اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی و نیز در مقابل آلودگی‌های اخلاقی را تضمین می‌كند.
چهارشنبه: دهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و بانوان منتظر»
1. نمونه و الگو بودن یك زن در جامعه، به شاخص خاص نیاز دارد و شاخص زن نمونه، هویت انسان منتظر است.
2. زن منتظر، همان زن مسلمانی است، كه تابع اصول و مبانی اسلام ناب محمدی(صل الله علیه و اله و سلم)است.
3. خانواده با زن متعالی، می‌تواند در مسیر درك مراتبی از عبودیت الهی به پرواز در آید، به شرطی كه در همه عرصه‌های زندگی، به امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خویش اقتدا كند.
4. زن مؤمن منتظر، مولّد خانواده منتظر و خانواده منتظر مولّد جامعه منتظر است.
5. كلید مدیریت و اصلاح خانواده در دست زنان است و با اصلاح خانواده، جامعه اصلاح می‌شود. 
پنجشنبه: یازدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و جوان»
1. جوان انرژی متراكمی است كه در صورت عدم جهت‌پذیری مثبت بحران زاست. فرهنگ مهدویت سوپاپ اطمینان جوان است، تا انرژی او را جهت توحیدی بخشد.
2. بیشترین یاران امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به هنگام قیام، جوانان هستند. 
3. جوان در عصر غیبت، می‌تواند بستر مناسبی جهت تاسیس جامعه منتظر فراهم نماید.
4. جوان هم با نشاط و با طراوت است و هم طراوت و شادابی را دوست دارد و این همه در فرهنگ ناب مهدوی ذخیره شده است.
5. جوانان یا تكیه بر امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خویش، می‌توانند موانع نفاق، كفر و شرك را در هم تنیده و جاده رسیدن به ظهور را هموار نمایند.
6. انرژی متراكم جوان را كسی می‌تواند جهت دهد، كه انسان و جهان را به صورت كامل بشناسد، تا رابطه انسان با جهان معنادار شود و این فقط در توان امام زمان است و بس.
7. جوان انرژی متراكمی است، كه در حال آزاد شدن است، باید به منبع تولید انرژی كه فرهنگ مهدویت است وصل شود، تا بتواند خود و جامعه را جهت مثبت دهد.
8. در جوان بدست آوردن حكمت، قدرت تفكر و تحلیل، استقلال و شخصیت، حریت و آزادمنشی و نیز  بصیرت دینی فقط با پیوند او به قرآن امكان‌پذیر است.
جمعه: دوازدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و انقلاب اسلامی»
1. انقلاب اسلامی زمینه‌ساز ظهور و قیام ولی خدا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است
2. امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی به دنبال عینیت بخشیدن به حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) در متن جامعه بودند و مقام معظم رهبری نیز این هدف را نشانه‌ گرفته‌اند.
3. تا عینیت حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) در جامعه به صورت نمادین از طریق ولایت فقیه تجلی و عینیت نیاید، امكان قیام سریع مسلمانان بر علیه كفر، الحاط و نفاق بسیار بسیار كم است.
4. انقلاب اسلامی در راستای درك رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می‌تواند تا فتح قله‌های شرف و افتخار برای حاكمیت عدل مهدوی در جهان، پیش تاز مبارزات توحیدی باشد.
انقلاب اسلامی از ظرفیت ویژه الهی برخوردار است و باید برای فتح قله‌های شرف و افتخار، در راستای حاكمیت عدالت مهدوی در جهان، در مسیر رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) گام‌های بلندی را بردارد.
شنبه: سیزدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و رسانه»
1. فرهنگ مهدویت به تنهائی یك رسانه جذاب است، چرا كه با (فطرت) آدمیان هم‌سو و در تعامل است.
2. فرهنگ مهدویت از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است، كه می‌تواند به عنوان یك رسانه در تكوین شخصیت آدمی تأثیرگذار باشد.
3. باید برنامه‌های رسانه‌ای در حوزه مهدویت را به صورت مستمر نقادی نمود، تا خلوص این فرهنگ آشكار و آشكارتر شود، كه در این صورت جامعه متحول می‌گردد. زیرا فطرت آدمی شكوفا شده است.
4. گفتمان رسانه‌ای با جهان معاصر، زمینه مطلوبی است جهت ایجاد تحول كیفی و نیز بیداری اسلامی در جهان.
یكشنبه: چهاردهم شعبان المعظم؛ «منجی و وحدت ادیان»
1. ادیان الهی می‌توانند با لحاظ مشتركات خویش، حول محور (منجی آخرالزمان) به توافقات و وحد عالی برسند و در كنار یكدیگر در مقابل كفر و الحاد جهان بایستند.
2. وحدت ادیان در فضای مشتركات دینی و حول محور (منجی) می‌تواند زمینه‌ساز حاكمیت فرهنگ دینی در جهان معاصر باشد.
3. وحدت ادیان یعنی حركت به سوی گفتمان توحیدی، كه عدالت را نشانه گرفته و رشد و اعتلا انسان را آرزومند است و این همه جز در سایه ظهور منجی ال محمد(صل الله علیه و اله و سلم)امكان پذیر نیست.
دوشنبه: پانزدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و بیعت»
1. بیعت با ولی خدا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، یعنی بیعت با تمامی ارزش‌های الهی، كه می‌تواند صفا، صمیمیت، عشق، صداقت و طهارت و تعالی و رشد را به انسان هدیه دهد.
2. بیعت با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، یعنی یك حركت پویا به سوی زندگی اصیل، كه طراوت و شادابی انسان را تضمین می‌كند.
3. بیعت با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) یعنی جهت دادن منطقی به همه استعدادهای آدمی در حدی كه بتواند حقیقت زندگی را به صورت اصیل درك نموده و جامعه را سریع و با كیفیتی مطلوب با ارزش‌های الهی همراه نماید.

[ ] | [ کلمات کلیدی ] : پیامك و زیرنویس های پیشنهادی دهه مباركه مهدویّت-پیامک مهدوی-اس ام اس حضرت مهدی-اس ام اس خنده دار-sms مهدی-پیامک حضرت مهدی-پیامک به مناسبت نیمه شعبان-
ن : محمدرضا شهری
ت : پنجشنبه 6 تیر 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
buy viagra from canada سه شنبه 23 مرداد 1397 05:00 قبل از ظهر

Kudos, A lot of information.

get prescription for viagra buy viagra online next day delivery viagra online without how to buy viagra cheap how to get viagra online where can i buy generic viagra online generic sildenafil citrate buy cheap viagra online next day delivery buy viagra without consultation uk do you need a prescription to buy viagra
Cialis 20 mg جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:04 بعد از ظهر

Nicely put, Appreciate it!
tadalafil 20mg cialis 20mg preis cf i recommend cialis generico cialis sicuro in linea cialis generico milano cialis therapie only best offers cialis use only now cialis for sale in us prix cialis once a da cialis cipla best buy
Blundering Ben چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:16 قبل از ظهر
that is all i am saying.
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:59 بعد از ظهر
Most useful advice: don't call people imbeciles or actions
imbecilic.
Viagra 20mg سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:45 بعد از ظهر

You said it very well.!
tadalafil buy viagra thailand buy viagra thailand where to buy cheap viagra buy viagra 100mg where do i buy viagra cheap viagra tablets prescription viagra uk where do i buy viagra online buy viagra at walmart
pixelaxia.com.br.md-27.webhostbox.net دوشنبه 20 فروردین 1397 10:46 بعد از ظهر
And Campo Santo Stefano is the sq. for vintage
looking. However, you possibly can't go away Venice with out getting a memento carnival
mask.
Joma Jewellery Stockists دوشنبه 20 فروردین 1397 05:28 بعد از ظهر
I used a rich palette of crimson, brown, and burnt amber.

In actual fact, no king of Bavaria was ever to put
on the crown in public.
garciniacambogiapremium.net دوشنبه 20 فروردین 1397 12:08 قبل از ظهر
Have been taking little over a month.
Robert's BJ boy یکشنبه 19 فروردین 1397 11:44 قبل از ظهر
Pantyhose are often needed, because are tasteful heels;
avoid strappy numbers and stilettos.
Cialis generic شنبه 18 فروردین 1397 04:37 قبل از ظهر

You actually mentioned that effectively!
cialis canada on line where do you buy cialis cialis generique 5 mg safe site to buy cialis online miglior cialis generico wow cialis 20 safe site to buy cialis online purchase once a day cialis generic cialis soft gels safe dosage for cialis
garciniacambogiapremium.net چهارشنبه 15 فروردین 1397 01:02 بعد از ظهر
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net چهارشنبه 15 فروردین 1397 11:51 قبل از ظهر
Have actually been taking little over a month.
Joma Jewellery a little چهارشنبه 15 فروردین 1397 02:55 قبل از ظهر
We all hit that brick wall at times where we are now not leaping away from bed each
morning excited to start out our day.
joma jewellery christmas wish سه شنبه 14 فروردین 1397 10:57 بعد از ظهر
Good luck and would love to see your finished piece.
OKAY, so you might be like me, you will have fallen in love with
the deep sea gems.
Chiropractor Charlotte NC سه شنبه 14 فروردین 1397 09:15 بعد از ظهر
We attempt to supply full look after our sufferers.
Joma Jewellery Sale سه شنبه 14 فروردین 1397 05:06 قبل از ظهر
However now, you bought the web, which is one giant
world extensive mall. “ Incredible feminine! The tax deadline
is behind us!
www.windsorcn.com سه شنبه 14 فروردین 1397 04:53 قبل از ظهر
Avoid these like the plague. The wealthy and the well-known have at all times most popular gold necklaces over silver ones.
Robert's Blow Boy دوشنبه 13 فروردین 1397 10:21 بعد از ظهر
You need to ask why the President is once again stalling in doing
just what the Constitution requires, is he over the legislation?
joma jewellery a little love دوشنبه 13 فروردین 1397 07:03 بعد از ظهر
Ladies have two ovaries, one on all sides of the uterus.
Ladies started to collect earrings and with so many designs accessible the alternatives were endless.
Cialis generic شنبه 4 فروردین 1397 03:18 قبل از ظهر

Kudos! I enjoy it.
cialis generic tadalafil buy click now buy cialis brand cialis coupon sialis cialis 20 mg best price generic cialis cialis taglich cialis per paypa brand cialis nl cialis en mexico precio
Cialis online دوشنبه 28 اسفند 1396 08:36 قبل از ظهر

Amazing postings. Thanks a lot!
cialis e hiv dosagem ideal cialis cialis italia gratis cialis y deporte order cialis from india generic for cialis can i take cialis and ecstasy viagra or cialis cheap cialis when will generic cialis be available
How much does it cost for leg lengthening? شنبه 1 مهر 1396 05:26 بعد از ظهر
Hello, every time i used to check website posts here in the early hours in the break of
day, as i love to find out more and more.
foot complaints شنبه 18 شهریور 1396 05:42 بعد از ظهر
I have read so many posts regarding the blogger lovers except this article
is actually a nice post, keep it up.
Foot Pain دوشنبه 16 مرداد 1396 12:21 بعد از ظهر
Its such as you learn my thoughts! You seem to grasp so much about
this, such as you wrote the guide in it or something.
I feel that you just can do with some % to force the message house a bit, but other than that,
this is wonderful blog. A great read. I'll definitely be back.
wilderktjnvqlnzj.soup.io جمعه 23 تیر 1396 01:56 قبل از ظهر
Hi everyone, it's my first go to see at this web site, and paragraph is in fact fruitful in support of me, keep up posting these posts.
averagecity9286.jimdo.com چهارشنبه 21 تیر 1396 08:26 بعد از ظهر
I am actually grateful to the owner of this web site who has shared this enormous post at at this time.
BHW دوشنبه 28 فروردین 1396 03:35 قبل از ظهر
Just want to say your article is as surprising. The clarity for your publish is
just cool and that i could assume you are a professional in this subject.
Well along with your permission let me to grasp your
feed to keep up to date with approaching post.
Thank you 1,000,000 and please continue the rewarding work.
BHW چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:32 قبل از ظهر
Wonderful, what a blog it is! This website gives useful facts to us, keep it up.
BHW چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:17 قبل از ظهر
Amazing! This blog looks just like my old one! It's
on a totally different topic but it has pretty much the
same page layout and design. Outstanding choice of
colors!
BHW چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:30 قبل از ظهر
Useful info. Fortunate me I discovered your site unintentionally, and I am stunned why this
accident didn't took place in advance! I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.