تبلیغات
مهدویت و آخرالزمان - پیامك و زیرنویس های پیشنهادی دهه مباركه مهدویّت
 
 
 
پیامك و زیرنویس های پیشنهادی دهه مباركه مهدویّت
1. آیا می‌توان بدون لحاظ تو ای امام عزیز، با خداوند نیایش داشت.
2. امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مولای من، حلقه وصل من باخدا توئی. دستم را بگیر و از گردنه‌های نابسامان‌ زندگی عبور ده.
3. بیائید همه با هم همراه با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خویش به سوی خدا برویم، تا در این رفتن، نشاط، طراوت و شادابی و سربلندی را تجربه كنیم.
4. حضور فعال سیاسی در جامعه امروز، تمرینی است برای حضور فعال در راستای فرهنگ انتظار.
5. بیعت با مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، روح و جان را صفا داده و به نیایش با معبود معنا می‌دهد و فرد را آماده حضور فعّال در عرصه‌های سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی می‌كند.

برای خوانده به ادامه ی مطلب رجوع کنید ...

شنبه: ششم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و معرفت»
1. معرفت به امام زمان(علیه السلام) می‌تواند عاملی تعیین كننده در جهت زندگی متعادل و متعالی باشد.
2. بدون معرفت به امام زمان(علیه السلام) نمی‌توان با جاهلیت معاصر مقابله نمود .
3. در جهانی آشفته و پریشان زندگی می‌كنیم، كه نیاز به ترمیم دارد. و این ترمیم جز از طریق درك صحیح نقش و جایگاه امام(علیه السلام) در زندگی امكان‌پذیر نیست.
4. پیامبر می‌فرمودند: «مَنْ ماتَ وَلَمْ یَعْرِفْ اِمام زَمانِه ماتَ مَیْتَه جاهِلیةَ». هركس از دنیا برود در حالیكه امام زمان خویش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است.
5. مگر می‌توان بدون نور، دنیا را درست دید! امام(علیه السلام) نور عالم وجود است و بدون درك او، هستی مجهول و مجهول و مجهول است.
6. باید به نقش فعال معرفت به امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) واقف شویم، چرا كه حضورش را باور می‌كنیم و با اقتدا به او می‌توانیم دین سالاری را تجربه كنیم.
7. نجات انسان معاصر از چنگال كفر و الحاد، فقط از طریق بازگشت به خویشتن خویش و معرفت و تبعیت از امام زمان(علیه السلام) میسور است.
یكشنبه: هفتم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و اطاعت»
1. اطاعت و بندگی خدا، جز از طریق تلاش در جهت رضایت امام زمان(علیه السلام) میسور نیست.
2. با اطاعت از امام(علیه السلام) است، كه می‌توان به اطاعت و بندگی خدا عینیت و روح بخشید.
3. اطاعت و بندگی وقتی معنادار است، كه در مسیر رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تعریف شود.
4. روح انسانی با اطاعت به معراج می‌رود و اطاعت با تلاش در مسیر رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به بار می‌نشیند.
5. انسان معاصر لحظه به لحظه به پرتگاه سقوط نزدیك و نزدیك‌تر می‌شود. و راه نجات او فقط بازگشت به هویت دینی است و این هویت، جز از طریق اطاعت از امام(علیه السلام) امكان تحقق ندارد.
6. خدا را جز از طریق اطاعت محض از امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نمی‌توان به صورت صحیح عبادت كرد و شرك جریانی است، كه سعی دارد در معرفت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تشكیك كند، تا اطاعت و در نهایت بندگی خدا تحقق نیابد.
دوشنبه: هشتم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و فرهنگ جهادی»
1. جهاد در مسیر متعالی نمودن زندگی انسان، به راهبردی چون اقتدا به امام(علیه السلام) زمان و بیعت خالصانه با او نیاز دارد، كه در عصر حاضر، دشمنان مانع آن می‌باشند.
2. تجلی فرهنگ جهادی را مجاهد فی سبیل‌ا... عهده‌دار است. پس مجاهدپروری باید داشت و این جز از طریق تبیعت از امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و عمل به دستورات قرآن و عترت. امكان‌پذیر نیست.
4. جهاد در همه عرصه‌های زندگی، رسالت مجاهدان طریق حق و حقیقت است و این مجاهدت به فرمانده‌ای شجاع و مجاهد، چون امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیاز دارد.
5. امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمانده جهادی امت اسلام است، كه رسالتش اصلاح و ارتقاء جامعه در همه عرصه‌های زندگی است.
6. فرهنگ جهادی، یعنی فرهنگ مسئولیت‌پذیری در انسان و این امكان ندارد، جز از طریق درك نسبت و رابطه ما با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف).
7. از همان ابتدا با ولایت، خشوع و مسئولیت‌پذیری در انسان جوانه‌زده و با فرماندهی امام زمان(علیه السلام) در جبهه توحید، خشوع تا بی‌نهایت، رشد می‌كند.
سه شنبه: نهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و خانواده»
1. خانواده ركن اصلی جامعه توحیدی است، كه در صورت اقتدا به مربی توحید، یعنی امام زمان(علیه السلام)، می‌تواند هویت توحیدی خود را آشكار كند.
2. خانواده مهدوی، الگوئی كامل برای نجات خانواده امروز، از چنگال ظلم و كفر و الحاد می‌باشد.
3. نمی‌توان بدون اقتدا به امام زمان(علیه السلام)، خانواده سالم را ساخت و تجربه نمود.
4. جامعه سالم، متأثر از خانواده سالم است و خانواده سالم، با هویت دینی معنا پیدا كرده و هویت دینی جز از طریق اقتدا به امام زمان(علیه السلام) و بیعت خالصانه با او امكان ظهور و تحقق را ندارد.
5. تعامل اعضای خانواده وقتی دل‌نشین است، كه همه اعضای خانواده. وجود شخص ثالثی بنام امام زمان(علیه السلام) را در كنار زندگی خویش به عنوان عضو خانواده درك كنند.
6. خانواده‌ای كه با رویكرد تربیت مهدوی زندگی را تعریف می‌كند، یعنی خانواده‌ای كه مصونیت فرزندان در مقابل فتنه‌های سیاسی اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی و نیز در مقابل آلودگی‌های اخلاقی را تضمین می‌كند.
چهارشنبه: دهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و بانوان منتظر»
1. نمونه و الگو بودن یك زن در جامعه، به شاخص خاص نیاز دارد و شاخص زن نمونه، هویت انسان منتظر است.
2. زن منتظر، همان زن مسلمانی است، كه تابع اصول و مبانی اسلام ناب محمدی(صل الله علیه و اله و سلم)است.
3. خانواده با زن متعالی، می‌تواند در مسیر درك مراتبی از عبودیت الهی به پرواز در آید، به شرطی كه در همه عرصه‌های زندگی، به امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خویش اقتدا كند.
4. زن مؤمن منتظر، مولّد خانواده منتظر و خانواده منتظر مولّد جامعه منتظر است.
5. كلید مدیریت و اصلاح خانواده در دست زنان است و با اصلاح خانواده، جامعه اصلاح می‌شود. 
پنجشنبه: یازدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و جوان»
1. جوان انرژی متراكمی است كه در صورت عدم جهت‌پذیری مثبت بحران زاست. فرهنگ مهدویت سوپاپ اطمینان جوان است، تا انرژی او را جهت توحیدی بخشد.
2. بیشترین یاران امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به هنگام قیام، جوانان هستند. 
3. جوان در عصر غیبت، می‌تواند بستر مناسبی جهت تاسیس جامعه منتظر فراهم نماید.
4. جوان هم با نشاط و با طراوت است و هم طراوت و شادابی را دوست دارد و این همه در فرهنگ ناب مهدوی ذخیره شده است.
5. جوانان یا تكیه بر امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خویش، می‌توانند موانع نفاق، كفر و شرك را در هم تنیده و جاده رسیدن به ظهور را هموار نمایند.
6. انرژی متراكم جوان را كسی می‌تواند جهت دهد، كه انسان و جهان را به صورت كامل بشناسد، تا رابطه انسان با جهان معنادار شود و این فقط در توان امام زمان است و بس.
7. جوان انرژی متراكمی است، كه در حال آزاد شدن است، باید به منبع تولید انرژی كه فرهنگ مهدویت است وصل شود، تا بتواند خود و جامعه را جهت مثبت دهد.
8. در جوان بدست آوردن حكمت، قدرت تفكر و تحلیل، استقلال و شخصیت، حریت و آزادمنشی و نیز  بصیرت دینی فقط با پیوند او به قرآن امكان‌پذیر است.
جمعه: دوازدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و انقلاب اسلامی»
1. انقلاب اسلامی زمینه‌ساز ظهور و قیام ولی خدا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است
2. امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی به دنبال عینیت بخشیدن به حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) در متن جامعه بودند و مقام معظم رهبری نیز این هدف را نشانه‌ گرفته‌اند.
3. تا عینیت حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) در جامعه به صورت نمادین از طریق ولایت فقیه تجلی و عینیت نیاید، امكان قیام سریع مسلمانان بر علیه كفر، الحاط و نفاق بسیار بسیار كم است.
4. انقلاب اسلامی در راستای درك رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می‌تواند تا فتح قله‌های شرف و افتخار برای حاكمیت عدل مهدوی در جهان، پیش تاز مبارزات توحیدی باشد.
انقلاب اسلامی از ظرفیت ویژه الهی برخوردار است و باید برای فتح قله‌های شرف و افتخار، در راستای حاكمیت عدالت مهدوی در جهان، در مسیر رضایت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) گام‌های بلندی را بردارد.
شنبه: سیزدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و رسانه»
1. فرهنگ مهدویت به تنهائی یك رسانه جذاب است، چرا كه با (فطرت) آدمیان هم‌سو و در تعامل است.
2. فرهنگ مهدویت از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است، كه می‌تواند به عنوان یك رسانه در تكوین شخصیت آدمی تأثیرگذار باشد.
3. باید برنامه‌های رسانه‌ای در حوزه مهدویت را به صورت مستمر نقادی نمود، تا خلوص این فرهنگ آشكار و آشكارتر شود، كه در این صورت جامعه متحول می‌گردد. زیرا فطرت آدمی شكوفا شده است.
4. گفتمان رسانه‌ای با جهان معاصر، زمینه مطلوبی است جهت ایجاد تحول كیفی و نیز بیداری اسلامی در جهان.
یكشنبه: چهاردهم شعبان المعظم؛ «منجی و وحدت ادیان»
1. ادیان الهی می‌توانند با لحاظ مشتركات خویش، حول محور (منجی آخرالزمان) به توافقات و وحد عالی برسند و در كنار یكدیگر در مقابل كفر و الحاد جهان بایستند.
2. وحدت ادیان در فضای مشتركات دینی و حول محور (منجی) می‌تواند زمینه‌ساز حاكمیت فرهنگ دینی در جهان معاصر باشد.
3. وحدت ادیان یعنی حركت به سوی گفتمان توحیدی، كه عدالت را نشانه گرفته و رشد و اعتلا انسان را آرزومند است و این همه جز در سایه ظهور منجی ال محمد(صل الله علیه و اله و سلم)امكان پذیر نیست.
دوشنبه: پانزدهم شعبان المعظم؛ «مهدویّت و بیعت»
1. بیعت با ولی خدا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، یعنی بیعت با تمامی ارزش‌های الهی، كه می‌تواند صفا، صمیمیت، عشق، صداقت و طهارت و تعالی و رشد را به انسان هدیه دهد.
2. بیعت با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، یعنی یك حركت پویا به سوی زندگی اصیل، كه طراوت و شادابی انسان را تضمین می‌كند.
3. بیعت با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) یعنی جهت دادن منطقی به همه استعدادهای آدمی در حدی كه بتواند حقیقت زندگی را به صورت اصیل درك نموده و جامعه را سریع و با كیفیتی مطلوب با ارزش‌های الهی همراه نماید.

[ ] | [ کلمات کلیدی ] : پیامك و زیرنویس های پیشنهادی دهه مباركه مهدویّت-پیامک مهدوی-اس ام اس حضرت مهدی-اس ام اس خنده دار-sms مهدی-پیامک حضرت مهدی-پیامک به مناسبت نیمه شعبان-
[ مرتبط با ] : مهدویت
ن : محمدرضا شهری
ت : پنجشنبه 6 تیر 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
shoelifts????? پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 12:18 بعد از ظهر
Marvelous, what a website it is! This web site provides
valuable data to us, keep it up.
Can exercise increase your height? دوشنبه 27 شهریور 1396 09:23 قبل از ظهر
What's up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to this
good article.
manicure چهارشنبه 23 فروردین 1396 04:01 قبل از ظهر
Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!
manicure دوشنبه 14 فروردین 1396 09:15 بعد از ظهر
Hey there! I could have sworn I've been to this site before but after reading through some of the post I realized
it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.