تبلیغات
مهدویت و آخرالزمان - اعمال شبهای قدر
 
 
 
اعمال شبهای قدر

بسم الله الرحمن الرحیم

اعمال مشترک

اوّل: غسل است علاّمه مجلسى فرموده كه غسل این شبها را مقارن غروب آفتاب كردن بهتر است كه نماز شام را باغسل بكند.

بقیه در ادامه ی مطلب....


دوّم: دو ركعت نماز است در هر ركعت بعد از حمد هفت مرتبه توحید بخواند و بعد از فراغ هفتاد مرتبه اَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَاَتُوبُ اِلَیْهِ بگوید در روایت نبوى صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله است كه از جاى خود برنخیزد تا حقّ تعالى او را و پدر و مادرش را بیامرزد ((الخبر))

سوّم:قرآن مجید را بگشاید و بگذارد در مقابل خود و بگوید:

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِكِتابِكَ
خدایا از تو خواهم به حق كتاب
الْمُنْزَلِ وَما فیهِ وَفیهِ اسْمُكَ الاْكْبَرُ وَاَسْماَّؤُكَ الْحُسْنى وَما یُخافُ
فرستاده شده ات و آنچه در آنست كه در آن است نام بزرگت و نامهاى نیكویت و آنچه بدانها ترس وَیُرْجى اَنْ تَجْعَلَنى مِنْ عُتَقاَّئِكَ مِنَ النّارِ
و امید شود كه قرارم دهى از زمره آزاد شدگانت از دوزخ
پس هر حاجت كه دارد بخواهد .


چهارم: آنكه مُصحَف شریف رابگیرد و بر سر بگذارد و بگوید :

اَللّهُمَّ بِحَقِّ هذَا الْقُرْآنِ وَبِحَقِّ مَنْ اَرْسَلْتَهُ بِهِ وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فیهِ وَبِحَقِّكَ عَلَیْهِمْ
خدایا به حق این قرآن و بحق آنكس كه او را بدان فرستادى و بحق هر مؤ منى كه در این قرآن مدحش كرده اى و بحقى كه تو بر ایشان


فَلا اَحَدَ اَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ پس ده مرتبه بگوید بِكَ یا اَللّهُ و ده مرتبه بِمُحَمَّدٍ
دارى زیرا كسى نیست كه حق تو را بهتر از خودت بشناسد /// بحق خودت اى خدا /// بحق محمدصلى الله علیه و آله


و ده مرتبه بِعَلی و ده مرتبه بِفاطِمَةَ و ده مرتبه بِالْحَسَنِ و ده مرتبه بِالْحُسَیْنِ
/// بحق على علیه السلام /// بحق فاطمه سلام الله علیها /// بحق حسن علیه السلام /// بحق حسین علیه السلام


و ده مرتبه بِعَلِىّ بْنِ الْحُسَیْنِ و ده مرتبه بُمَحَمَّدِ بْنِ عَلِی و ده مرتبه بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
/// بحق على بن الحسین علیه السلام /// بحق محمد بن على علیه السلام /// بحق جعفر بن محمدعلیه السلام


و ده مرتبه بِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ و ده مرتبه بِعَلِىِّ بْنِ مُوسى و ده مرتبه
/// بحق موسى بن جعفرعلیه السلام /// بحق على بن موسى علیه السلام ///


بِمُحَمَّدِبْنِ عَلِی و ده مرتبه بِعَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ و ده مرتبه بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِی
بحق محمد بن على علیه السلام /// بحق على بن محمدعلیه السلام /// بحق حسن بن على علیه السلام


و ده مرتبه بِالْحُجَّةِ
/// به حق حضرت حجت علیه السلام
پس هر حاجت كه دارى طلب كن .

 

پنجم: زیارت كند امام حسین علیه السلام را در خبر است كه چون شب قدر مى شود منادى از آسمان هفتم ندا مى كند از بُطنان عرش كه حقّ تعالى آمرزیده هر كه را كه به زیارت قبر حُسین علیه السلام آمده .

 

ششم: احیا بدارد این شبها را همانا روایت شده هركه احیا كند شب قدر را گناهان او آمرزیده شود هرچند به عدد ستارگان آسمان و سنگینى كوه ها وكیل دریاها باشد .

 

هفتم: صد ركعت نماز كند كه فضیلت بسیار دارد و افضل آنست كه در هر ركعت بعد از حمد ده مرتبه توحید بخواند هشتم بخواند:

اَللّهُمَّ اِنّى اَمْسَیْتُ لَكَ عَبْداً داخِراً لا اَمْلِكُ لِنَفْسى نَفْعاً وَلا ضَرّاً وَلا
خدایا من شام كردم در حالى كه بنده خوارى هستم كه مالك سود و زیانى براى خویش نیستم و نتوانم


اَصْرِفُ عَنْها سُوَّءاً اَشْهَدُ بِذلِكَ عَلى نَفْسى وَاَعْتَرِفُ لَكَ بِضَعْفِ
از خویشتن پیش آمد ناگوارى را بازگردانم و این مطلبى است كه من آن را بر خویش گواهى دهم و به ناتوانى


قُوَّتى وَقِلَّةِ حیلَتى فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْجِزْ لى ما
خود و بیچارگیم در برابرت اعتراف دارم پس درود فرست بر محمد و آل محمد و وفا كن برایم بدانچه


وَعَدْتَنى وَجَمیعَ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ فى هذِهِ اللَّیْلَةِ
بر من و همه مؤ منین و مؤ منات وعده فرمودى از آمرزش در این شب


وَاَتْمِمْ عَلَىَّ ما اتَیْتَنى فَاِنّى عَبْدُكَ الْمِسْكینُ الْمُسْتَكینُ الضَّعیفُ
و تمام كن بر من آنچه را به من دادى زیرا كه من بنده بینواى مستمند ناتوان تهیدست


الْفَقیرُ الْمَهینُ اَللّهُمَّ لا تَجْعَلْنى ناسِیاً لِذِكْرِكَ فیما اَوْلَیْتَنى وَلا [غافِلاً]
خوار توام خدایا قرار مده مرا فراموشكار از یاد خویش در آنچه به من انعام فرمودى و نه غافل از


لاِِحْسانِكَ فیما اَعْطَیْتَنى وَلا ایِساً مِنْ اِجابَتِكَ وَاِنْ اَبْطَاَتْ عَنّى
احسانت در آنچه به من عطا كردى و قرارم مده ناامید از اجابت خویش و اگرچه دیرزمانى طول كشد


فى سَرّاَّءَ اَوْ ضَرّاَّءَ اَوْ شِدَّةٍ اَوْ رَخاَّءٍ اَوْ عافِیَةٍ اَوْ بَلاَّءٍ اَوْ بُؤْسٍ اَوْ
چه در خوشى و چه در سختى در دشوارى یا در آسایش در تندرستى یا گرفتارى در تنگدستى یا


نَعْماَّءَ اِنَّكَ سَمیعُ الدُّعاَّءِ
در نعمت براستى تو شنواى دعایى


و این دعا را كفعمى از امام زین العابدین علیه السلام روایت كرده كه در این شبها مى خوانده در حال قیام و قعود و ركوع و سجود و علاّمه مجلسى (ره ) فرموده كه بهترین اعمال در این شبها طلب آمرزش و دعا از براى مطالب دنیا و آخرت خود و پدر و مادر و خویشان خود و برادران مؤ من زنده و مرده ایشان است

و اَذْكار و صلوات بر محمد و آل محمدعَلیهمُ السلام آنچه مقدور شود و در بعضى از روایات وارد شده است كه دعاء جوشن كبیر را در این سه شب بخوانند فقیر گوید كه دعاء جوشن در سابِقْ گذشت و روایت شده كه خدمت حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله عرض شد كه اگر من درك كنم شب قدر را چه از خداوند خودبخواهم فرمود عافیت را .

 

اعمال مختص شب نوزدهم

 

اوّل: صد مرتبه اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّى وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ .

دوّم: صد مرتبه اَللّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ .

سوّم: بخواند دعاء یا ذَاالَّذى كانَ را كه در قسم چهارم گذشت .

چهارم: بخواند:

اَللّهُمَّ اْجْعَلْ فیما تَقْضى وَتُقَدِّرُ مِنَ الاْمْرِ الْمَحْتُومِ
خدایا قرار ده در آنچه حكم كرده و مقدر فرموده اى از سرنوشت حتمى


وَفیما تَفْرُقُ مِنَ الاْمْرِ الحَكیمِ فى لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَفِى الْقَضاَّءِ الَّذى لا
و در آنچه جدا كنى از فرمان حكیمانه ات در شب قدر و در آن قضا و قدرى كه برگشت و


یُرَدُّ وَلا یُبَدَّلُ اَنْ تَكْتُبَنى مِنْ حُجّاجِ بَیْتِكَ الْحَرامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ
تغییر و تبدیلى ندارد كه نام مرا در زمره حاجیان خانه محترمت (كعبه ) بنویسى آنان كه حجشان


الْمَشْكُورِ سَعْیُهُمُ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئاتُهُمْ وَاجْعَلْ
مقبول و سعیشان مورد تقدیر و گناهانشان آمرزیده و كردار بدشان بخشوده شده است و قرار ده


فیما تَقْضى وَتُقَدِّرُ اَنْ تُطیلَ عُمْرى وَتُوَسِّعَ عَلَىَّ فى رِزْقى
در آنچه مقدر فرموده اى كه عمر مرا طولانى كرده و روزیم را وسیع گردانى


وَتَفْعَلَ بى كَذا وَكَذا و به جاى این كلمه حاجت خود را ذكر كند
و درباره ام چنین و چنان كنى

 

اعمال مختص شب بیست و یکم

فضیلتش زیادتر از شب نوزدهم است و باید اعمال آن شب را از غسل و احیاء و زیارت و نماز هفت قُل هُوَالله و قرآن بر سر گرفتن و صد ركعت نماز و دعاى جوشن كبیر و غیرها در این شب به عمل آورد و در روایات تاكید شده در غسل و احیاء و جدّ و جهد در عبادت در این شب و شب بیست و سوم

و آنكه شب قدر یكى از این دو شب است و در چند روایت است كه از معصوم سؤال كردند كه معیّن فرمایید كه شب قدر كدامیك از این دو شب است تعیین نكردند بلكه فرمودند

ما اَیْسَرَ لَیْلَتَیْنِ فیما تَطْلُبُ یا آنكه فرمودند ما عَلیْكَ اَنْ تَفعَلَ خیرا فى لَیلَتَیْنِ و نَحْوُ ذلِكَ وَقالَ شَیْخُنَا الصَّدُوق فیما اَمْلى عَلَى الْمَشایِخِ فى مَجْلِسٍ واحِدٍ مِنْ مَذْهَبِ الاِْمامِیَّةِ وَ مَنْ اَحْیى هاتَیْنِ اللَّیْلَتَیْنِ بِمُذاكَرَةِ الْعِلْمِ فَهُوَ اَفْضَلُ

كفعمى از سید بن باقى نقل كرده كه در شب بیست و یكم مى خوانى :
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاقْسِمْ لى حِلْماً یَسُدُّ عَنّى بابَ الْجَهْلِ وَهُدىً
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و چنان بردباریى بهره ام كن كه ببندد بر من دَرِ نادانى را و هدایتى


تَمُنُّ بِهِ عَلَىَّ مِنْ كُلِّ ضَلالَةٍ وَغِنىً تَسُدُّ بِهِ عَنّى بابَ كُلِّ فَقْرٍ وَقُوَّةً
به من ده كه بر من منت نهد از رهانیدن از هِهِ عَنْ كُلِّ ذُلٍّ وَرِفْعَةًر گمراهى و بى نیازیى به من بده كه درهاى انواع فقر را به تمامى بر من ببندد و نیرویى


تَرُدُّ بِها عَنّى كُلَّ ضَعْفٍ وَعِزّاً تُكْرِمُنى بِهِ عَنْ كُلِّ ذُلٍّ وَرِفْعَةً
به من ده كه هرگونه سستى را از من بازگرداند و عزتى كه از هر خوارى مرا گرامى دارى و رفعت مقامى كه بدان وسیله مرا


تَرْفَعُنى بِها عَنْ كُلِّ ضَعَةٍ وَاَمْناً تَرُدُّ بِهِ عَنّى كُلَّ خَوْفٍ وَعافِیَةً
از هر پستى بلند كنى و امنیتى كه بوسیله آن هر ترسى را از من دور كنى و تندرستى كه بدان وسیله مرا از


تَسْتُرُنى بِها عَنْ كُلِّ بَلاَّءٍ وَعِلْماً تَفْتَحُ لى بِهِ كُلَّ یَقینٍ وَیَقیناً تُذْهِبُ
هر بلایى بپوشانى و دانشى كه به آن هر یقینى را بر من مفتوح گردانى و یقینى كه بدان وسیله


بِهِ عَنّى كُلَّ شَكٍّ وَدُعاَّءً تَبْسُطُ لى بِهِ الاِْجابَةَ فى هذِهِ اللَّیْلَةِ وَفى
هر شك و تردیدى را از من دور سازى و دعائى كه اجابتش را بر من بگسترانى در همین امشب و در


هذِهِ السّاعَةِ السّاعَةِ السّاعَةِ السّاعَةِ یا كَریمُ وَخَوْفاً تَنْشُرُ لى بِهِ
همین ساعت ... ... ... ... اى بزرگوار و ترسى به من بده كه


كُلَّ رَحْمَةٍ وَعِصْمَةً تَحُولُ بِها بَیْنى وَبَیْنَ الذُّنُوبِ حَتّى اُفْلِحَ بِها
هر رحمتى را بدان وسیله بر من بگسترانى و مرا چنان خودنگهدار كن كه همان حالت میان من و گناهان حائل شود


عِنْدَ الْمَعْصُومینَ عِنْدَكَ بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ
و بدان وسیله در پیشگاه معصومین (و خود نگهداران ) درگاهت رستگار باشم اى مهربانترین مهربانان

و روایت شده كه در شب بیست و یكم حمّاد بن عثمان بر حضرت صادق علیه السلام وارد شد حضرت سؤال كرد كه غسل كرده اى عرض كرد بلى فدایت شوم پس حضرت حصیرى طلبید و حمّاد را نزدیك خود طلبید و مشغول نماز شد و پیوسته آن حضرت نماز خواند و حمّاد نیز خود را به آن حضرت چسبانیده بود و نماز مى خواند تا از نمازهاى خویش فارغ شدند پس آن حضرت دعا كرد و حمّاد آمین گفت

تا صبح طلوع كرد آن جناب اذان و اقامه گفت و بعض از غِلْمان خود را طلبید و پیش ایستاد و نماز صبح خواند در ركعت اوّل حمد و قدر و در دویّم حمد و توحید خواند و بعد از نماز مشغول به تسبیح و تحمید و تقدیس و ثناى بر خدا و صلوات بر پیغمبرصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله و دعا براى مؤ منین و مؤ منات و مسلمین و مسلمات شد پس سر به سجده نهاد و مقدار یك ساعت بجز نفس ‍ چیزى از آن جناب شنیده نشد

پس از آن این دعا را خواند لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالاَْبْصارِ تا آخر دعا كه در اقبالست و شیخ كلینى روایت كرده كه حضرت باقر علیه السلام در شب بیست و یكم و بیست و سیّم دعا مى خواند تا نیمه شب و بعد از آن شروع مى نمود به نماز خواندن

و بدانكه در هر شب از شبهاى این دهه غسل مستحب است و روایت شده كه حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله در هر شب این دهه غسل مى كرد و اعتكاف در این دهه مستحب است و فضیلت بسیار دارد و افضل اوقات اعتكاف است و روایت شده كه مقابل دو حجّ و دو عمره است :
وَكانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ اِذا كانَ
رسم رسول خدا صلى اللّه علیه و آله چنان بود كه چون


الْعَشْرُ الاْواخِرَ اعْتَكَفَ فِى الْمَسْجِدِ وَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَشَمَّرَ
دهه آخر ماه رمضان مى شد در مسجد معتكف مى شد و چادرى موئین برایش مى زدند و كمر را محكم


الْمیزَرَ وَطَوى فِراشَهُ
مى بست و بستر خواب را جمع مى كرد

و بدانكه در این شب در سنه چهلم واقع شد شهادت مولاى ما حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام و در این شب تجدید مى شود احزان آل محمّدعَلیهمُ السلام و اشیاع ایشان و روایت شده كه در آن شب مانند شب شهادت امام حسین علیه السلام برداشته نشد سنگى از روى زمین مگر آنكه در زیر آن خون تازه بود

شیخ مفید فرموده كه در این شب صلوات بسیار بفرستد و سعى و كوشش كند در نفرین بر ظالمان آل محمدعَلیهمُ السلام و لعن بر قاتل امیرالمؤ منین علیه السلام روز بیست و یكم روز قتل حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و مناسبست زیارت آن جناب و كلمات حضرت خضرعلیه السلام كه به منزله زیارت آن حضرت است در این روز.

 

اعمال مختص شب بیست و سوم

در هَدِیّة الزّائر ذكر شده از دو شب قدر سابق افضل است و از احادیث بسیار مُستَفاد مى شود كه شب قدر همین است و این شب جهنى است و در این شب جمیع امور بر وفق حكمت مقدّر مى گردد وازبراى این شب غیر از اعمالى كه با دو شب سابق شریكست چند عمل دیگر است


اوّل: خواندن سوره عنكبوت و رُوم كه حضرت صادق علیه السلام قَسم یاد فرموده كه خواننده این دو سوره دراین شب از اهل بهشت است.


دوّم: خواندن حَّم دُخان.


سوّم: خواندن سوره قَدر هزار مرتبه.


چهارم:  آنكه تكرار كند در این شب بلكه در تمام اوقات این دعا را اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ ((الخ )) و ذكر آن در ضمن ادعیه شبهاى دهه آخر بعد از دعاى شب بیست و سوّم گذشت.


پنجم بخواند:

اَللّهُمَّ امْدُدْ لى فى عُمْرى وَاَوْسِعْ لى فى رِزْقى
خدایا دراز كن عمرم را و فراخ كن روزیم را


وَاَصِحَّ لى جِسْمى وَبَلِّغْنى اَمَلى وَاِنْ كُنْتُ مِنَ الاْشْقِیاَّءِ فَاْمحُنى
و سالم گردان تنم را و برسانم به آرزویم و اگر در زمره بدبختان هستم تو نامم را از


مِنَ الاْشْقِیاَّءِ وَاْكتُبْنى مِنَ السُّعَداَّءِ فَاِنَّكَ قُلْتَ فى كِتابِكَ الْمُنْزَلِ
سلك آنان پاك كن و در زمره سعادتمندانم ثبت كن زیرا تو خودت در كتابى كه


عَلى نَبِیِّكَ الْمُرْسَلِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ الِهِ یَمْحُو اللّهُ ما یَشاَّءُ وَیُثْبِتُ
بر پیامبر مرسلت صلى الله علیه و آله نازل فرمودى چنین گفتى :

((خدا هر چه خواهد محو مى كند و ثبت مى كند
وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتابِ و نزد او است اصل كتاب ))

ششم بخواند:
اَللّهُمَّ اجْعَلْ فیما تَقْضى وَفیما

خدایا قرار ده در آنچه حكم كرده و


تُقَدِّرُ مِنَ الاْمْرِ الْمَحْتُومِ وَفیما تَفْرُقُ مِنَ الاْمْرِ الْحَكیمِ فى لَیْلَةِ
مقدر فرموده اى از فرمان حتمى خود و در آنچه جدا كنى از دستور حكیمانه ات در شب


الْقَدْرِ مِنَ الْقَضاَّءِ الَّذى لا یُرَدُّ وَلا یُبَدَّلُ اَنْ تَكْتُبَنى مِنْ حُجّاجِ
قدر از آن حكمى كه بازگشت ندارد و تغییر پذیر نیست كه بنویسى مرا از حاجیان


بَیْتِكَ الْحَرامِ فى عامى هذَا الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْكُورِ سَعْیُهُمُ
خانه محترم كعبه ات در همین امسال آنانكه حجشان مقبول و سعیشان


الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئاتُهُمْ وَاجْعَلْ فیما تَقْضى
مورد تقدیر و گناهانشان آمرزیده و اعمال بدشان بخشوده شده و مقرر فرما در آنچه


وَتُقَدِّرُ اَنْ تُطیلَ عُمْرى وَتُوَسِّعَ لى فى رِزْقى
حكم كرده و مقدر فرموده اى كه عمرم را طولانى كنى و در روزیم وسعت دهى

هفتم: بخواند این دعا راكه در اقبال است :
یا باطِناً فى ظُهُورِهِ وَیا ظاهِراً فى بُطُونِهِ وَیا باطِناً لَیْسَ
اى كه نهان است در عین آشكاریش و اى كه آشكار است در عین نهانیش و اى نهانى كه در


یَخْفى وَیا ظاهِراً لَیْسَ یُرى یا مَوْصُوفاً لا یَبْلُغُ بِكَیْنُونَتِهِ
خفا نیستى و اى آشكارى كه دیده نشوى اى كه توصیفت كنند ولى هیچ وصفى به كنه ذات تو نرسد


مَوْصُوفٌ وَلا حَدُّ مَحْدُودٌ وَیا غاَّئِباً غَیْرَ مَفْقُودٍ وَیا شاهِداً غَیْرَ
و هیچ حدى محدودت نكند و اى كه پیدائى ولى گم نشده اى و اى كه حاضرى ولى مشهود


مَشْهُودٍ یُطْلَبُ فَیُصابُ وَلَمْ یَخْلُ مِنْهُ السَّمواتُ وَالاْرْضُ
نشوى تو را طلب كنند و به مقصود نائل گردند، از تو خالى نیست آسمانها و زمین


وَمابَیْنَهُما طَرْفَةَ عَیْنٍ لا یُدْرَكُ بِكَیْفٍ وَلا یُؤَیَّنُ بِاَیْنٍ وَلا بِحَیْثٍ
و مابین آندو یك چشم برهم زدن ، به چگونگى در نیائى و به جائى و سوئى اندر نشوى


اَنْتَ نُورُ النُّورِ وَرَبُّ الاْرْبابِ اَحَطْتَ بِجَمیعِ الاُْمُورِ سُبْحانَ مَنْ
توئى روشنى نور و پروردگار همه پروردگاران به تمام امور احاطه دارى منزه خدائى كه


لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ هكَذا وَلا هكَذا غَیْرُهُ
نیست مانندش چیزى و او است شنواى بینا منزه است آنكه او چنین است و جز او دیگرى چنین نخواهد بود


پس دعا مى كنى بدانچه بخواهى

هشتم آنكه غیر از غسل اوّل شب غسلى نیز در آخر شب كند و بدانكه از براى غسل و احیاء این شب و زیارت امام حسین علیه السلام و صد ركعت نماز فضیلت بسیار و تاءكید شده شیخ در تهذیب روایت كرده از ابوبصیر از حضرت صادق علیه السلام كه فرمود:

در شبى كه امید مى رود شب قَدر باشد صد ركعت نماز كن بخوان در هر ركعت قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ را ده مرتبه گفتم فدایت شوم اگر قوّت نداشته باشم ایستاده بجا آورم فرمود نشسته بجا آور گفتم اگر قوّت نداشته باشم نشسته بجا آورم فرمود بجا آور به همان حالى كه به قفا خفته اى در فراش خود و از دعائم الاسلام روایتست كه:

حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله در دهه آخر ماه رمضان رختخواب خود را جمع مى كرد و كمر خود را محكم مى بست براى عبادت و در شب بیست و سیّم اهل خود را بیدار مى كرد و آنها را كه خواب رُبُوده بود آب بصورتشان مى پاچید و حضرت فاطمه صلوات الله علیها نمى گذاشت در این شب احدى از اهلش بخوابد و علاج مى فرمود خواب آنها را به كمى طعام و مهیّا مى كرد

آنها را براى احیاء آن شب از روز یعنى امر مى فرمود كه روز را خواب و استراحت كنند كه شب خوابشان نبرد و احیا بدارندومى فرمود محروم كسى است كه ازخیر امشب محروم بماند و روایت شده كه حضرت صادق علیه السلام سخت مریض شده بود

چون شب بیست و سیّم ماه رمضان شد موالى خود را امر فرمود كه حركتش دادند به مسجد بردند و آن شب را در مسجد بود تا به صبح علامه مجلسى (ره ) فرموده كه هر مقدار قرآن كه ممكن باشد در این شب بخواند و دعاهاى صحیفه كامله را بخواند خصوصاً دعاى مكارم الاخلاق و دعاى توبه و روزهاى این شبها را نیز باید حرمت داشت و به عبادت و تلاوت و دعا به سَر آورد زیرا كه در احادیث معتبره وارد شده است كه روز قدر در فضیلت مثل شب قدر است.


شب بیست و هفتم

بالخصوص غسل وارد شده و منقول است كه حضرت امام زین العابدین علیه السلام در این شب این دعا را مكرر مى خواند از اول شب تا به آخر شب :
اَللّهُمَّ ارْزُقْنِى التَّجافِىَ عَنْ دارِ الغُرُورِ وَالاِْنابَةَ
خدایا روزیم كن دورى گزیدن از خانه فریب (ناپایدار) و بازگشت


اِلى دارِ الْخُلُودِ وَالاِْسْتِعْدادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْفَوْتِ
بسوى خانه جاویدان و آماده شدن براى مرگ پیش از رسیدن آن

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

www.MASAFPORTAL.com

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

جهت سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) صلواتی هدیه نمایید...

"اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم"

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[ ]
ن : محمدرضا شهری
ت : پنجشنبه 19 مرداد 1391
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Arnette پنجشنبه 16 آذر 1396 08:12 بعد از ظهر
Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of folks that I think would really
enjoy your content. Please let me know. Cheers
foot pain سه شنبه 14 شهریور 1396 10:17 بعد از ظهر
A motivating discussion is worth comment. I do think that you
need to write more on this subject matter, it may
not be a taboo subject but usually folks don't speak about such
issues. To the next! All the best!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.